Anarquia ara

Som conscients que no et pots escapar de l'ús dels diners en aquesta societat de consum. Apostem per la creació, participació i implicació de projectes estables, duradors, que configuren societats llibertàries i ecològiques.
Recuperem el control de les nostres necessitats més bàsiques: Alimentació, vivenda i educació.
 Liquidem el treball convertint-ho en una modus de vida alliberador. Això s’aconsegueix per mitjà de la creació de micro-economies. Xarxes locals i difuses que tendeixin a l'intercanvi més que al mer diners: Viure més, consumir menys.